KancelariaFaktoring - Biuro Finansowo Prawne: odszkodowania i rozwody

Napisz do nas
Jeśli nie możesz odczytać kliknij tutaj aby odświeżyć


faktoring katowice Image 3 Image 2 Image 4

Faktoring Katowice


Faktoring polega na przyśpieszeniu terminu płatności z faktury. Po wystawieniu faktury następuje jej sprzedaż Faktorowi, gdzie najczęściej już w dniu sprzedaży faktury otrzymujecie Państwo należność główną z faktury pomniejszoną o dyskonto faktoringowe (ok. 2%, bez dodatkowych prowizji i marży!). Następnie to Faktor oczekuje na termin płatności z faktury, a Państwo w tym czasie możecie dowolnie dysponować otrzymanymi środkami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – FAKTORING KATOWICE

KORZYŚCI FAKTORINGU:
 • Większe możliwości dla Twojej firmy – faktoring zwiększy obrót przedsiębiorstwa, bez czekania do terminu wymagalności faktury i jej zapłatę.
 • Wygoda – otrzymanie środków wynikających z faktury już w dniu sprzedaży jej faktorowi
 • Bezpieczeństwo – Faktoring Katowice stworzy możliwość sprawdzenie wiarygodności i wypłacalności nowych partnerów biznesowych jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, co chroni przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami. Co więcej, faktoring poprawia zdolność kredytową firmy, nie zadłużając jej.
 • Korzystne warunki umożliwiają przedsiębiorcy dokonanie następnej sprzedaży i wystawienie kolejnej faktury, którą również może zamienić na gotówkę ponownie korzystając z faktoringu. Wpływa to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji zysku.
Wykonałeś usługę, wystawiłeś fakturę i czekasz na zapłatę 30-60-90-100 dni? Dostarczasz fakturę do Nas (wystarczy że zrobisz to drogą elektroniczną!!!), a my ją zapłacimy.

***

Usługę faktoringową w Katowicach świadczymy zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw już od 1996 roku działamy na terenie miasta Katowice! Oferta skierowana jest również dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swą działalność bądź też chcą ją poszerzyć, szukając dodatkowych źródeł finansowania. Nie zastanawiaj się jeśli nie możesz pozwolić sobie na obsługę faktoringową oferowaną przez inne duże instytucje finansowe lub banki, zgłoś się do Nas!

Wiele lat doświadczenia pozwoliło nam na zdobycie zaufania wielu klientów, którzy stali się naszymi stałymi partnerami. Naszą ofertę cechuje daleko idąca elastyczność w kształtowaniu umowy, otwartość na potrzeby Klientów oraz pełna dyskrecja i efektywność.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno stałych jak i nowych klientów, oferujemy kompleksową usługę profesjonalnego zarządzania należnościami, począwszy od rynku obrotu wierzytelnościami, przez usługi windykacyjne, na Faktoringu kończąc.

NAJSZYBSZE PODEJMOWANIE DECYZJI I MINIMUM FORMALNOŚCI TO NASZ DEWIZA
 • Od naszych Klientów nie wymagamy posiadania zdolności kredytowej
 • Szybka reakcja na zaistniałe problemy, większość decyzji zapada w tym samym dniu
 • Możliwość usługi doraźnej, bez konieczności podpisywania z Nami umów długookresowych
 • Natychmiastowa płatność (przelew nawet w dniu podpisania umowy)
 • Najniższe stawki prowizyjne w kraju- już od 1,9% miesięcznie
 • Brak dodatkowych marży i stałych opłat
 • Minimum formalności
 • BRAK OGRANICZEŃ WYSOKOŚCI KWOT FAKTORINGOWYCH - Realizujemy umowy już od kwoty 10.000,00zł
DODATKOWO OFERUJEMY PAŃSTWU FAKTORING NIEJAWNY - W naszej ofercie przedstawiamy Państwu możliwość faktoringowania należności objętych zakazem zbycia dotyczących głównie należności górniczych.