KancelariaFaktoring - Biuro Finansowo Prawne: odszkodowania i rozwody

Napisz do nas
Jeśli nie możesz odczytać kliknij tutaj aby odświeżyć


Image 1 Image 3 Image 2 Image 4

Skup wierzytelności

Ogólne warunki dotyczące kupna wierzytelności:

Firma nasza kupuje wierzytelności wymagalne, bezsporne, nieprzedawnione, wolne od wad prawnych, w tym wynikające z faktur , not odsetkowych jak również wierzytelności z tytułu postępowań układowych i inne wszystkich branż przemysłu.

Proponowana cena uzależniona jest od stopnia ryzyka, terminu zapłaty i kwoty . Każda wycena jest indywidualna, dokonana w sposób możliwie najkorzystniejszy dla naszego Klienta. Termin zakupu niezwłoczny. Forma przelew na konto klienta.

Korzyści:

Sprzedając wierzytelność uzyskują Państwo środki finansowe oraz pozbywają się ryzyka związanego z niewypłacalnością Dłużnika, a co za tym idzie z dalszych nieprzyjemności, brak płynności finansowej.

Chcesz sprzedać wierzytelność spełniające powyższe kryteria?
  • Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające istnienie i wymagalność przedmiotowej wierzytelności tj. np. wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności, korespondencję z dłużnikiem, faktury VAT, zamówienia, zlecenia, umowę z dłużnikiem, dokumenty od komornika gdy wierzytelność ta była już dochodzona w postępowaniu egzekucyjnym.
  • Powyżej przygotowane dokumenty prześlij e-mailem na nasz adres biuro@radcykatowice.pl (dane w zakładce „kontakt”) ,w treści e-maila opisz dokładnie sprawę tj. sposób powstania przedmiotowej wierzytelności, znane Ci informację na temat braku zapłaty wierzytelności, opisz podejmowane przez siebie czynności w przedmiocie próby dochodzenia zapłaty wskazanej wierzytelności, podaj znane Ci dane dłużnika oraz namiary na siebie.
  • Potwierdzimy zwrotnie e-mailem odebranie od Ciebie wiadomości z załącznikami i w możliwie szybkim czasie skontaktujemy się z Tobą w celu podania proponowanej przez nas wyceny wykupu wierzytelności / umówienia spotkania / bądź doprecyzowania przekazanych nam informacji.
  • Finalizacja wykupu wierzytelności!


- ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY –