KancelariaFaktoring - Biuro Finansowo Prawne: odszkodowania i rozwody

Napisz do nas
Jeśli nie możesz odczytać kliknij tutaj aby odświeżyć


Prady prawne Katowice, radca prawny Katowice radca prawny Katowice Image 2 radca prawny Katowice

Obsługa prawna

Kontrahenct zwleka z zapłatą ?
        Do drzwi puka komornik ?
              Zostałeś pozwany ?
                    Chcesz założyć spółkę ?
                          Były mąż nie płaci alimentów?

Dobrze trafiłeś !

Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną w Katowicach zarówno na rzecz firm jak i osób fizycznych, począwszy od pierwszego spotkania aż do skutecznego rozwiązania sprawy.

Gdy to możliwe, dążymy do polubownego załatwienia sporów.

Świadczymy usługi w Katowicach w ramach stałej obsługi prawnej, udzielamy porad prawnych także w ramach pomocy doraźnej. Reprezentujemy Klientów przed sądami, urzędami, Instytucjami i innymi organami państwowymi na terenie całego kraju.

Każdy Klient traktowany jest w sposób indywidualny, zależnie od jego potrzeb. Każdemu zapewniamy pełną poufność z dochowaniem tajemnicy zawodowej oraz profesjonalizm.

Oferujemy usługi niezbędne dla ochrony prawnej interesów naszych Klientów już od pierwszego spotkania.

Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy w tym m.in.:

 • 1. Sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • 2. Sporządzanie opinii prawnych,
 • 3. Pisanie pozwów, wniosków, apelacji, kasacji, skarg, w tym skarg o wznowienie postępowania oraz wszelkich innych pism procesowych,
 • 4. Obsługa transgranicznych sporów z zakresu prawa przewozowego,
 • 5. Udział w negocjacjach z kontrahentami, wierzycielami, dłużnikami oraz Urzędami,
 • 6. Reprezentowanie Klientów przed Sądami oraz innymi instytucjami związanymi ze sprawą,
 • 7. Sporządzanie regulaminów, statutów, uchwał,
 • 8. Rejestracja zmian w KRS,
 • 9. Reprezentowanie wierzyciela, dłużnika w postępowaniu upadłościowym, naprawczym,
 • 10. Przygotowanie wniosków w postępowaniu upadłościowym (w tym wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej),
 • 11. Pomoc przy wypełnianiu weksli,
 • 12. Pomoc w analizowaniu dokumentów, opinii biegłych.

Obsługa osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, w tym m.in.:

 • 1. Pisanie pozwów, wniosków, apelacji, kasacji, skarg, w tym skarg o wznowienie postępowania oraz wszelkich innych pism procesowych

 • (specjalizacja w zakresie spraw upadłościowych, spraw rodzinnych ? w szczególności rozwodowych, alimentacyjnych, o zapłatę oraz z zakresu prawa spadkowego i prawa pracy),
 • 2. Reprezentowanie Klientów przez Sądami oraz innymi instytucjami związanymi ze sprawą,
 • 3. Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych,
 • 4. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (odszkodowania majątkowe, komunikacyjne, osobowe),
 • 5. Pomoc w podejmowaniu rozmów ze stroną przeciwną sporu,
 • 6. Pomoc w analizowaniu dokumentów, opinii biegłych.

Obsługa podmiotów na drodze postępowania egzekucyjnego:

 • 1. Sporządzanie wniosków egzekucyjnych,
 • 2. Ustalanie majątku dłużnika,
 • 3. Reprezentowanie Klientów przed organem egzekucyjnym,
 • 4. Podejmowanie rozmów z dłużnikiem, bądź wierzycielem.

Naszą renomę i markę budujemy w oparciu o wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług oraz dobre zrozumienie istoty problemu każdego Klienta. W związku z czym, jeśli interesuje Państwa inny zakres usług - prosimy o kontakt telefoniczny. Chętnie podejmiemy się nawet najtrudniejszego wyzwania!

Radca Prawny Katowice

Pełen profesjonalizm oraz rzetelność naszych usług uzupełniane są poprzez zapewnienie komfortowego i przyjaznego Klientom systemu rozliczeń za świadczone przez nas usługi.

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie porady prawnych jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. Rozliczenia z naszymi klientami prowadzimy w sposób miesięczny w odniesieniu do potrzeby wykonania konkretnych czynności (z uwzględnieniem obsługi stałej) bądź w sposób zryczałtowanej stawki godzinowej dot. konkretnie świadczonej usługi.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów za porady prawne udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.)

Powyższa informacja nie stanowi reklamy - zgodnie z art. 24 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

RADCA PRAWNY KATOWICE

PORADY PRAWNE KATOWICE